نمایش یک نتیجه

برای خرید چادر لبنانی باید بدانیم که الگوی دوخت چادر لبنانی به گونه ای است که حجاب خوبی دارد. در الگوی چادر لبنانی از زیپ پائین بسته ، کاپ و کش ، حجاب یقه استفاده می شود . الگوی چادر لبنانی در شهر حجاب با آستین دولایه طراحی شده تا ایست زیبائی داشته باشد و چادر تنگ نشود. برای تسهیل خرید چادر لبنانی صدفی سعی کردیم تا عکس هائی از چادر لبنانی صدفی انتخاب کنیم تا الگوی چادر لبنانی کاملا مشخص باشد.
برای خرید اینترنتی چادر لبنانی دقت کنید که چادر لبنانی در شهر حجاب با 3 نوع پارچه و در 5 تنوع تولید می شود که قیمت چادر لبنانی با توجه به نوع پارچه و کیفیت دوخت مشخص می شود:
چادر لبنانی صدفی حریرالاسود، چادر لبنانی صدفی کریستال، چادر لبنانی صدفی کرپ کن کن ژرژت، چادر لبنانی صدفی کریستال مجلسی ، چادر لبنانی صدفی دخترانه