نمایش یک نتیجه

چادرهای عربی

برای بررسی این خانواده از چادرها که به چادر عربی موسوم و معروف شده اند. لازم است تغییر و توسعه ای  که عبا  را به چادر عبائی تبدیل کرده است ، الگوی آن ، نقاط قوت و ضعف ، و نیاز های پاسخ داده نشده در این توسعه را بررسی کنیم.

عبا پوششی است که به دلیل گشاد بودن و عدم نمایش اندام ،  سازگاری و همخوانی بسیار خوبی با معیارهای حجاب شرعی دارد. و از طرفی طوری طراحی شده است که دستها از خروجی های کنار عبا بیرون آمده و کمک به سزائی به خانم ها می کند . چون دیگر نیازی به نگهداری جلو چادر  با دست نیست و در حالی که هر دو دست آزاد است جلوی چادر هم به خوبی بسته و پوشیده می ماند. این بزرگترین مزیتی است که در طول تاریخ زنان زیادی را جذب خود کرده است. این امتیاز باعث شد تا در جوامع عرب که عبا در آن از جایگاه خوبی بر خوردار بوده است افراد به فکر توسعه و تغییر در عبا ، برای رسیدن پوششی کامل دست بزنند.

خربد چادر – شهر حجاب مشهد – چادر اماراتی – چادر لبنانی صدفی مجلسی – چادر مشکی – چادر جده – خرید چادر عربی اصیل – قیمت و خرید چادر لبنانی – قیمت چادر بحرینی