هدیه دادن رسم مهربانی است

شهر حجاب در راستای احترام به حقوق مشتری و تشکر و تکریم از تمام عزیزانی که به ما اعتماد می کنند رسم شیرین هدیه دادن را انتخاب کرده است. با توجه به این موضوع در بسته بندی برخی خرید های بالای 500.000 تومان شما یک هدیه به رسم یادبود همراه سفارش خواهد بود .

مشاوره و پشتیبانی خرید چادر مشکی

پشتیبانی ایتا شهر حجاب

-6%
قیمت اصلی تومان۷۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۷۵.۰۰۰ است.
-3%
قیمت اصلی تومان۷۷۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵۰.۰۰۰ است.
-3%
قیمت اصلی تومان۸۸۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸۵۵.۰۰۰ است.
-4%
قیمت اصلی تومان۷۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۹۰.۰۰۰ است.
-27%
قیمت اصلی تومان۵۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۹۹.۰۰۰ است.
-3%
قیمت اصلی تومان۶۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۶۰.۰۰۰ است.
-4%
قیمت اصلی تومان۸۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۸۰.۰۰۰ است.
-5%
قیمت اصلی تومان۶۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۱۰.۰۰۰ است.
-2%
قیمت اصلی تومان۷۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۰۹.۰۰۰ است.
-1%
قیمت اصلی تومان۷۸۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۷۵.۰۰۰ است.
-2%
قیمت اصلی تومان۸۴۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸۲۹.۰۰۰ است.
-4%
قیمت اصلی تومان۹۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۲۰.۰۰۰ است.