هدیه دادن رسم مهربانی است

شهر حجاب در راستای احترام به حقوق مشتری و تشکر و تکریم از تمام عزیزانی که به ما اعتماد می کنند رسم شیرین هدیه دادن را انتخاب کرده است. با توجه به این موضوع در بسته بندی تمامی خرید های بالای 200.000 تومان شما یک هدیه به رسم یادبود همراه سفارش خواهد بود .