اگر این مدل چادر را میخواهید برای فصل گرم انتخاب کنید پیشنهاد ما چادر لبنانی زیپ دار یا  لبنانی صدفی با پارچه کرپ کریستال است. زیرا این چادر ها جلو بسته هستند و شما در فصل گرما میتوانید با پوشش کمی در زیر چادر از آن استفاده کنید.