اگر این مدل چادر را میخواهید برای فصل گرم انتخاب کنید پیشنهاد ما چادر لبنانی زیپ دار یا  لبنانی صدفی است. زیرا این چادر ها جلو بسته هستند و شما در فصل گرما میتوانید با پوشش کمی در زیر چادر از آن استفاده کنید.