۶ فایده ی بی حجاب بودن!!!

فایده بی حجاب بودن

وقتی بی حجاب می شوید احساس می کنید اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اید، با قدرت بیشتری در بین مردم حاضر می شوید و گاهی احساس می کنید که با تسلط بیشتری می توانید در بین جمعیتی صحبت کنید. شاید حتی تصمیم بگیرید در آینده یک سخنران اجتماعی بشوید.

در جامعه ای که مدام از فواید حجاب صحبت می شود شاید سخن گفتن درباره فواید بی حجابی کمی عجیب به نظر برسد. اما افزایش تقاضا برای شل حجابی این ذهنیت را ایجاد می کند که حتماً این سبک پوشش فواید و مزایایی را برای پیروان خود دارد لذا بر آن شدیم تا برخی فواید بی حجابی را بررسی نماییم. حال این سؤال را از بانوان کم حجاب یا بانوانی می پرسیم که قصد دارند کمی بی حجاب شوند؛  به نظر شما فواید بی حجابی چه چیزهایی است؟

۱_مورد توجه و محبت بیشتری قرار می گیرید

نمی توان این فایده را کتمان کرد که وقتی بی حجاب می شوید، مورد توجه بیشتری قرار می گیرید. در این بین برخی مردان نیز به شما بیشتر توجه می کنند و گاهی مورد محبت آنان قرار می گیرید. این ممکن است فرصت ها یا موقعیت هایی را برای شما ایجاد کند. اما حقیقت چیست؟

چه چیزی در این بین تغییر کرده است که برخی مردان به شما بیشتر از یک زن با پوشش مناسب توجه می کنند؟ واضح است که مردان مزاحم که در دل خود نیت های سالمی نسبت به زنان ندارند، از بین زنانی که در اطراف خود می بینند جذب آنهایی می شوند که پوشیدگی کمتری در ظاهر و در رفتار خود دارند.

بنابراین وقتی بی حجاب می شوید ناخواسته به مردان می گویید از این پس مرزی بین ما نخواهد بود، شما می توانید با من راحت تر باشید. وندی شلیت فارغ التحصیل فلسفه از آمریکا می گوید: چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم مردان محترمانه رفتار کنند در حالی که تعداد زیادی از زنان دائماً پیام می فرستند که لازم نیست اینگونه باشند؟! (فمینیسم در امریکا، ص۳۳)

۲_ با شل حجابی زیباتر و جذاب تر به نظر می رسید

واضح است که وقتی بی حجاب می شوید، بیش از گذشته زیبا و جذاب به نظر می رسید. ممکن است بسیاری از اطرافیان نیز شما را تحسین کنند و زیبایی های شما را که تا قبل از این آشکار نبودند، ستایش کنند. طبیعی است خودتان هم لذت بیشتری از زندگی می برید زیرا احساس می کنید از زیبایی های دنیا استفاده می کنید.

حال سعی کنید به این سؤال فکر کنید و پاسخی قانع کننده برای خود بیابید.

زیبایی چیست؟ معیار آن چیست؟ چه کسی آن را تعیین می کند؟

دکتر کریستین نورتراپ چنین می گوید:

« اگر قرار باشد مرتب با معیارهای پیشنهاد شده از طرف دستگاه ارتباط جمعی خود را مورد قضاوت قرار دهیم ، تمام مدت با جسم مان در جنگ و ستیز خواهیم بود.»

دکتر ناتالی راجرز، نویسنده کانادایی در کتاب زن شاداب می گوید: « اینکه اجتماع ما برای ظاهر خوب و محبوبیت چنین ارزش بالایی قائل است، یک ناهنجاری است ، چرا که هیچ یک از این دو، معیار ارزش های واقعی نیستند . انسان های زشت و فاقد جذابیت هم می توانند محبوبیت به دست آورند.» (استانداردی برای زیبایی ص۸۳)

شما به عنوان یک بانوی زیبا در نگاه نخست این حق را دارید که از زیبایی خود بهره بیشتری ببرید، شما به وسیله آرایش خود را زیباتر از آنچه هستید نمایش می دهید و مورد تحسین دیگران نیز قرار می گیرید. آیا می دانید با آرایش های خود هر لحظه در حال تبلیغ کردن خودتان هستید تا مورد انتخاب افراد خاص قرار بگیرید؟

۳_اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید

وقتی بی حجاب می شوید احساس می کنید اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اید، با قدرت بیشتری در بین مردم حاضر می شوید و گاهی احساس می کنید که با تسلط بیشتری می توانید در بین جمعیتی صحبت کنید. شاید حتی تصمیم بگیرید در آینده یک سخنران اجتماعی بشوید.
واقعیت این است که درون شما تغییری نکرده است بلکه فقط ظاهر شماست که تغییر کرده است. شما با زدن یک ماسک دروغین توانسته اید ضعف شخصیتی خود را پنهان کنید و از این پس می بینید که به خاطر رنگ ولعاب ظاهرتان است که مرود تحسین قرار می گیرید و نه باطن وتوانمندی هایتان.

شما در صورتی یک انسان با اعتماد به نفس هستید که در شرایط و محیطی که باحجاب بودن را طرد می کنند و گاهی حتی سرزنش و توهین می کنند، پوشش و رفتار عفیفانه خود را حفظ نمایید. در واقع در این شرایط است که از اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردارید که کمتر کسی آن را خواهد داشت.

از طرفی وقتی شما محجبه هستید ممکن است احساس کنید مورد پذیرش جامعه نیستید و در ظاهر کسی شما را تحسین نکند که البته در برخی موقعیت ها چنین است ولی در همین مکان ها نیز اغلب مردم در دل خود محجوب بودن را تحسین می کنند اما به زبان جاری نمی کنند. پس به درون خود متکی باشید.

۴_با کم حجابی یک بانوی با شخصیت خواهید بود

وقتی بی حجاب یا کم حجاب می شوید، مورد احترام افرادی قرار می گیرید که این نوع ظاهر شما را می پسندند. بنابراین از آنجا که این افراد با دیسیپلین خاصی با شما رفتار می کنند، لذا احساس می کنید شخصیت اجتماعی شما تقویت شده و  ارتقاء شخصیت یافته اید.

اما اندیشمند فرزانه استاد مطهری در مورد شخصیت زنان اینگونه می نویسد :

« مرد ، بسیاری از هنر نمایی ها و شجاعت ها و دلاوری ها و نبوغ ها و شخصیت های خود را مدیون زن و خود داری های  ظریفانه زن، مدیون حیا و عفاف زن می داند. زن همیشه مرد را ساخته و مرد اجتماع را، آنگاه که حیا و عفاف و خودداری زن از میان برود و زن بخواهد در نقش زن ظاهر شود، اول به زن مهر باطله می خورد و بعد مرد مردانگی خود را فراموش می کند و سپس اجتماع منهدم می گردد.»

در آیه ۵۹ سوره احزاب می بینیم که قرآن کریم پس از آنکه توصیه می کند زنان خود را بپوشانند می فرماید : «این کار برای اینکه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار نمی دهند بهتر است.»

بنابراین شخصیت واقعی یک زن، شخصیتی برخواسته از حیا و عفاف و محجوب بودن است و چنین شخصیتی در پیشگاه الهی و وجدان انسانی انسان ها معتبر و ارزشمند است.

۵_از این پس به موقعیت های بیشتری دست پیدا می کنید

وقتی بی حجاب می شوید موقعیت های شغلی بیشتری خواهید داشت. برخی شرکت ها حتی ظاهر غیراسلامی را نیز از شما طلب می کنند و در غیراینصورت به شما شغلی نمی دهند. اگر یک دانشجو باشید اغلب در دانشگاه ها ممکن است برخی اساتید شما را بیشتر از یک دانشجوی باحجاب تحویل بگیرند، بنابراین در مجموع با بی حجابی در جامعه کنونی به موفقیت های بیشتری دست پیدا می کنید.

اما یک موقعیت مطلوب چه موقعیتی است؟ آیا اینکه مردانی بخاطر ظاهر زیبا و جذاب به شما توجه بیشتری کنند در حالیکه نسبت به همسر خود چنین توجهی ندارند، یک موقعیت مطلوب است؟

شاید بد نباشد به این جنبه نیز فکر کنیم که نهایت زندگی و موقعیت ما به کجا خواهد رسید. اینکه نهایت موقعیت ما در پیشگاه الهی است. ما چه موقعیتی را در این محضر خواهیم داشت؟ دسترسی به کدام موقعیت برای ما موفقیت آمیزتر است؟

۶_شادتر و با نشاط تر خواهید بود

وقتی بی حجاب می شوید احساس می کنید نشاط بیشتری دارید و به دنبال شادتر شدن هستید. احساس می کنید به آرامش بیشتری دست پیدا کرده اید و شاید روزتان را با انرژی بیشتری شروع می کنید.

اما حقیقت این است که شل حجابی شاید در ابتدا نشاطی را به دنبال داشته باشد اما بعد از مدتی نه چندان دور متوجه می شوید که این نشاط حقیقی نبوده و بلکه آرامش گذشته را نیز از دست داده اید. بسیار طبیعی است که وقتی ساعت ها در معرض نگاه های نامحرم و ناپاک قرار می گیرید، اثرات منفی آن بر روح، روان و جسم شما باقی خواهد ماند و اینگونه شما بدون اینکه خود بدانید نشاط واقعی را از دست خواهید داد.

با توجه به موارد ذکر شده که می توان آن ها را منفعت های بی حجابی یا شل حجابی نام نهاد، قضاوت با خوانندگان محترم است که فواید و نتایج سودمند حجاب را برگزینند یا منفعت های دنیایی کم حجابی را.

به قلم : صفورا اکبری نژاد

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۸ از ۵
از مجموع ۱۳۴ رای

One thought on “۶ فایده ی بی حجاب بودن!!!

 1. دلسوز میگوید:

  سلام بر مخاطبین این مقاله :
  لطفا آزمايش پرتقال را انجام بدید تا بفهمید با حجاب مصونیت دارید یا بی حجاب . اونوقت می بینید که پرتقال با پوست (با حجاب) توی آب فرو ننیره و غرق نمیشه ولی وقتی پوستش را میکنند و حجابشو ازش می گیرند به راحتی غرق میشه.

 2. سونیک فن میگوید:

  سلام من آدمی هستم که نه با حجاب موافقم و نه مخالف!ولی یه نکته اطلاعات عمومی و همچنین داستانی از قرآن رو میخواستم بهتون بگم.اینکه یه روز حضرت علی (ع)و حضرت فاطمه(س)به دیدار پیامبر(ص)رفته بودنند که دیدند که ایشان دارند گریه می‌کنند!آن دو از پیامبر(ص)علت گریشان را پرسیدند و ایشان فرمودند:دیشب زنانی را دیدم که عذاب می‌کشیدند درواقع این عذاب به خاطر این بود که آن زنان به مو های خود وصل بوده و آنها را از چشم نامحرمان نپوشانده بودند.

 3. ریحانه النبی میگوید:

  فمنیست میگه زن *باید* مثل مرد لباس بپوشه تا دیده بشه
  زن باید مثل مرد بی عاطفه باشه تا آسیب نبینه
  زن باید مثل مرد فکر کند تا رشد کند
  زن باید مثل مرد کار کند تا عضو خانواده محسوب شود
  روشنفکرهای گرامی این چیزی جز مردسالاریست؟

 4. بنده ی خدا از جزیره ی مجنون میگوید:

  خانم هایی که با بی حجابی و تبرج ، دلبری میکنند . توجه دارند که همسر ، پدر ، پسر و برادرشان نیز در همین محیط تردد دارند ؟؟؟؟ آیا خانمی که با بی حجابی در خیابان پرسه میزند و مرتکب منکر میشود میتواند به همسرش که در محل کار یا گوشه یی از این شهر با دیدن یک زن بی حجاب دیگر ، دلش و نگاهش درگیر میشود ، خرده بگیرد ؟؟؟

  آیا این خانومها که خود را نه برای همسرشان که برای دیگران آرایش کرده اند دل نگران از دست دادن توجه همسرشان به دیگران نیستند ؟
  و سخنی با آقایان ! آیا علیرغم هیبت باصطلاح مردانه تان ، وقتی در کنار خانم تان که بی حجابی کرده قدم میزنید نگاهی هم به نگاه دیگر مردانی که از کنار شما گذر میکنند دارید ؟؟؟؟؟
  آیا میدانستید این بی غیرتی شما وسیله یی ست برای شهوت رانی مردان هوس بازی که از کنار شما عبور میکنند ؟!؟!

 5. زیبا میگوید:

  لاک قرمز و آرایش خانمی که مدل چادرهاتون هستن با هیچ سنخیتی با چادر ندارد

  • فائزه میگوید:

   موافقم. حجاب منحصر به پوشش موی سر نیست، عدم خودنماییه. در ضمن، لاک یه عنصر غربیه. اگر قراره زیوری هم به مدل ها اضافه بشه (صرفا چون مدل هستن نه به عنوان الگو برداری صرف) از زیورهای ایرانی استفاده بشه لطفا.

 6. ریحانه میگوید:

  من خودم مخالف حجاب اجباریم ولی حرف های شما هم غیر منصفانه است ینی زن با حجاب نمی تونه پیشرفت کنه?

  • افسانه بهرامی میگوید:

   سلام.عزیزم حجاب اجباری تو خیلی از کشورها هست که اگه نباشه بقول معروف سنگ رو سنگ بند نمیشه.شما تصور کن کسی نمایشگاه نقاشی داره و خانمهایی بخوان با پوشش نامناسبی حضور داشته باشن حتما صاحب نمایشگاه از ورودشون جلوگیری میکنه چون با وجودشون کسی به آثارش توجه نمیکنه یا توجهات خیلی کم میشه.در کشور خود ما هم حجاب کامل اسلامی اجباری نیست بلکه حجابی که کمتر جلب توجه کنه و مفسده داشته باشه اجباریه

   • نوید میگوید:

    خخخخخ بابا تو خیلی باحالی تو نمایشگاه از حضور زن بی حجاب جلوگیری میکنه خخخخ نکنه اونجا چادری از ایران راه میده شما خیلی باحالین بخدا.دیگه کی میخواین بفهمین بااین چادر وحجاب اجباری آبرومون رو توجهان بردین اونم آبروی کی ما آریایی هایی که اینهمه سال تمدن داریم شدیم مسخره ی این کشور اون کشورخخخخخ اخه بانوی من تو کجای این جهانی یکم بروز باش بابا عربستانتونم فهمید که این حجاب اجباری داره بهشون ضربه میزنه آزادش کرد قطر وهمه ی جهان الی ایران وافغانستان خنده داره بخدا ببین ب کجا مارو بردین تو ۴۴سال همش مسخره شدیم ابرویی دیگه تو جهان نداریم تابره یکم ب خودتون بیاین که اگه نیاین هم فرقی ب حال ما ونسل ما نمیکنه مارو که سوزوندین ولی نسل هفتاد هشتاد ونود خیلی باهوش تره حقشو میگیره هیچ براش میجنگه ب زورم بشه حتی باریختن خون میگیره دمشم گرم ما که سوختیم ولی تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه تو کوچه خیابون پشت این دخترهای آزاد ایرانمون باشیم وهستیم وخواهیم بود

    • ریحانه النبی میگوید:

     اولا که تمدن آریایی محجبه بوده
     دوما یه سوال بپرسم
     حجاب از چندسال پیش اومده؟؟
     ۱۴۰۰ سال درسته؟
     بنابراین بی حجابی از اینم قدیمی تره😂😂😂😂

  • فاطیما میگوید:

   خیلی بایدشخصیتت پوچ وخالی باشه که بی حجابی رواحساس شخصیت وموقعیت بدونی ،ول انگاری وبی حجابی هنر نیس ، هنر حجاب وحفظ حریم زنانگی وشخصیته

   • Javad Amini میگوید:

    دوستانی که به خشم آمدند، این مطلب انتقادی و طعنه به بی حجابی ست نه مخالف حجاب داشتن.

   • فرهاد میگوید:

    خخخخ بابا تو چقد جفت پوچی وبیخودی که هنوزم نمیخوای بفهمی عمری گیرت اوردن ب اسم حجاب برعکس هزاران کار باهاتون کردن امثال شما با این فکرهای توهمی که دینتون عالیه و ی امامی دارین که حتما میاد وجهان رو نجات میده دهن ماروهم تو این مملکت سرویس کردین اخه دیگه نمیخواین ادم بشین مثل ادم زندگی کنید مثل ادمیزاد هم بمیرین.دنیا کجاست عقل کوچیک ونداشته ی تو کجاست

  • نوید میگوید:

   بله کاملا حرفش درسته نمیتونه پیشرفت کنه یعنی واقعا شما خوابی یا خودتو زدی ب خواب که نمیتونی درک کنی چرا

   • ریحانه میگوید:

    آیا ورزشی دست و پاگیر تر از حجاب داریم؟
    چند وقت پیش یه زن تونست رکورد شنای یه مرد انگلیسی رو بشکنه و اون رو ۴۰ دقیقه افزایش بده و اسمش توی گینست ثبت بشه
    فکر میکنی این زن کجاییه؟
    انگلیسی؟ هلندی؟ فرانسوی؟ آمریکایی؟
    خیر ایرانی و در امواج خزر هم شنا کرده و اسمش رو توی گینست ثبت کرده
    خانم الهام اصغری🇮🇷
    یکم اطلاعات عمومیتون رو بالا ببرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *