تعبیر خواب چادر در حالت ها و رنگ های مختلف

خواب دیدن و تعبیر خواب مثل رمالی و کف بینی بی پایه و اساس نیست. فال گرفتن یک خرافه باطل است چرا که رمال ها در واقع می خواهند چیزی را پیش بینی کنند که حقیقتا غیر قابل پیش بینی است. اما پایه و اساس خواب به کل متفاوت است، خواب ها از ضمیر ناخودآگاه ما نشات می گیرند و نشان از راز های پنهانی روح ما دارند؛ خواب ها نشانگر چیزهایی هستند که ما سال های سال سعی در فراموش کردن و‌ سرپوش گذاشتن بر آنها را داشته ایم اما هیچ وقت موفق نشدیم، رویا ها از موارد زشت، نابخشودنی و گاهی هم شیرین مثل بهشت نشان دارند. وقتی ما خواب هایمان را تعبیر کنیم در واقع بخش تاریک و ناشناخته روحمان را رصد کردیم چرا که خواب پلی بین دو ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه است. در این مطلب ما تعبیر خواب چادر مشکی یا به طور کل تعبیر خواب چادر را برای شما قرار دادیم. آیا می دانستید که چادر در خواب از راز های پنهانی خبر دارد؟

تعبیر خواب چادر چیست؟

در این مطلب راجب تعبیر خواب چادر در حالات مختلف با ما همراه باشید.

تعبیر خواب چادر امام جعفر صادق
به گفته امام جعفر صادق در تعبیر خواب چادر آمده است که چادر در خواب سه معنی دارد:
۱_ تعبیر خواب چادر سر بر مقام و منزلت است،
۲_ مرد را بر زن است و زن را بر شوهر،
۳_ و تعبیر خواب چادر زنان بر سرپرست و مرد خانه است.

تعبیر خواب چادر زنانه محمد بن سیرین

 

آنچه در تعبیر خواب چادر ابن سیرین آمده است این است که چادر در خواب دیدن سترپوش زن است. تعبیر خواب چادر پوشیدن مردان آن است که در آن کار هم خیر و هم شر است. تعبیر خواب چادر پاره یا اگر بیند در خواب چادر بسوخت یا درید دلیلش آن است که در آن وقت ستروی دردیه شود.

ادامه ...  راهنمای کامل خرید از سایت شهر حجاب

تعبیر خواب چادر شب

به گفته ابراهیم بن عبدالله کرمانی چادر شب در خواب زن است. تعبیر خواب چادر کادو گرفتن یا خریدن این است که زن نو بخواهد. تعبیر خواب چادر خریدن برای مرد کنیزکی است که از او فرزند آید و برای زن شوهر است. تعبیر خواب چادر بسوزد برای زن مرگ شوهرش است یا طلاق دادن او.

منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب چادر مشکی یا به طور کل هر چادری در خواب ستر یا پوشش است. چادر پوشاننده و محافظ راز های بیننده خواب است. چادر محافظ آبرو و شرف انسان است. تعبیر خواب چادر پوشیدن پسر یا مرد مراقبت او از راز خود یا دیگران است. چون چادر پوشیدن مرد غیر طبیعی است پس در خواب نیز نیکو نیست. تعبیر خواب چادری شدن مرد این است که او اعمال و گناهان بزرگ زشتی را بر مردم پوشیده نگه می دارد که از فرط زشتی این گناهان اگر آنها برملا شوند درد سر هایی برای وی خواهند ساخت. تعبیر خواب چادر دادن این است که فرد می خواهد رازی را دیگران پوشیده نگهدارند و آبرویش را نبرند. تعبیر خواب چادر تازه پوشیدن برای زن بالا رفتن مقامش در خانواده و عزیز شدنش نزد شوهر است. تعبیر چادر چادر پوشیدن زن در کل طبیعی است. تعبیر خواب چادر رنگی پاره یا چادر مشکی پاره در خواب به معنی برملا شدن راز و به مخاطره افتادن آبروست. تعبیر خواب چادر حجاب و پوشش بر راز ها است کوشش در پنهان ماندن همین راز ها در خواب به شکل چادر ظاهر می شود. تعبیر چادر مشکی تو خواب به عزت و مقام زن بر می گردد و رازداری برای مرد و شوهر کردن برای دختر.

ادامه ...  سبک زندگی اسلامی

تعبیر خواب چادری شدن دختر مجرد

تعبیر خواب چادر پوشیدن دختر مجرد به ازدواج کردن وی یا درخواست ازدواج از او تعبیر می شود. تعبیر خواب چادر مشکی یا تعبیر خواب چادر سفید برای دختر مجرد می تواند به موفقیتی بزرگ برای او هم معنا داشته باشد. آن چنان موفقیتی که همه به آن غبطه بخورند.

تعبیر خواب چادر حریر سبز

تعبیر خواب چادر سبز آن است که فرح و گشودگی به فرد برسد.تعبیر خواب چادر دوختن با رنگ سبز نیز بسیار نیکو یاد می شود.

تعبیر خواب چادر زرد

چادر زرد در خواب نشان از بیماری دارد.

تعبیر خواب چادر سرخ

تعبیر چادر سرخ در خواب هیجان است.

تعبیر خواب چادر صورتی

تعبیر خواب چادر رنگی صورتی در خواب نماد آرامش و داشتن مقام بالا و عزت و آبرو است.

تعبیر خواب چادر سفید چیست؟

تعبیر خواب چادر قشنگ سفید بسیار خوب است. چه برای خودتان باشد چه برای دیگران این خواب نشان از افزایش روزی دارد. تعبیر خواب چادر حریر سفید به معنی آرامش بی نظیر و واقعی است که فرد به آن رسیده. تعبیر خواب چادر سفید برای فرد گناهکار به توبه و هدایت به راه راست بر می گردد.

تعبیر خواب چادر گل گلی

تعبیر خواب چادر گلدار به رفتن سیاهی ها، زشتی ها و بدی ها از زندگی فرد بر می گردد. چادر گلدار یک پاکی عظیم را به زندگی فرد سوق می دهد.

تعبیر خواب چادر پوشیدن مرده

تعبیر خواب زن چادری غریبه یا آشنا مرده زیادی عمر است، اگر این چادر سفید باشد.

ادامه ...  تبدیل چادر دانشجویی به عربی

تعبیر خواب چادر زنانه مشکی

چادر مشکی در خواب نزدیکی به رویاها است، تجربه های جدید است و اتفاق های جدید و هیجان انگیز در زندگی.

پس فهمیدیم تعبیر خواب چادر قرمز هیجان است، زرد بیماری است، سبز گشودگی و شادی و سفید نشان از آرامش دارد. چادر برای زن طبیعی است و اکثرا هم معنای مقام و منزلت در خانواده را می دهد، چادر برای دختر مجرد به ازدواج یا موفقیت بزرگ تعبیر می شود و چادر پوشیدن مردان یعنی اینکه آن مرد دارد رازی را پنهان می کند. چادر در خواب راز است، اگر آن را هدیه دادید یعنی امید دارید مردم راز شما را برملا نکنند و اگر چادر هدیه گرفتید یعنی نباید راز دیگران را برملا کنید. چادر پاره نشان از آبرو به خطر افتاده دارد، چادر سوخته برای مرد فرزند از کنیزک است و برای زن طلاق یا مرگ شوهرش. اگر خلاصه بگوییم وقتی فرد سعی در حفظ رازی بزرگ دارد این تلاش برای رازداری به شکل چادر خودش را در خواب نشان می دهد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۶ از ۵
از مجموع ۲۰ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.