چرا چادر مشکی است؟

در علم روانشناسی هم ثابت شده که رنگ مشکی باعث افسردگی و دلمردگی میشه در دین اسلام هم رنگ مشکی کراهت دارد و در مواقع ضروری مثل مصیبت سفارش نشده ، با توجه به این مسائل حال این موضوع مطرح میشود که چرا و به چه دلیل چادر بهتر است مشکی باشد.

پاسخ به سوال از لحاظ فرهنگی و اجتماعی

در دین اسلام هیچ گاه به این امر که چادر حتماً و لزوماً باید مشكی باشد اشاره نشده است و این یک امرخودجوش بوده که در بین بانوان شکل گرفته در مراسم احرام لباس ها و چادر ها سفید هستند و هیچ گاه اسلام به مشکی بودن لباس و چادر اشاره نکرده که حتماً باید لباس زن مشکی باشد

و اگر به تاریخ نگاه کنیم مردم ثروتمند چادر سنگين و مشكی استفاده ميكردند و مردم عادی چادرهای رنگی می پوشیدند و این به دلیل ارزان بودن چادر های رنگی در آن زمان بوده است و امروزه هم در روستاها و مناطق اینچنینی مردم عادی خانم های روستایی از چادر های رنگی استفاده می کنند.

پس باید به این نکته توجه داشته باشیم که حکم علنی برای چادر مشکی بودن آن نیست و چادرهای رنگی یا سفید هم پوشش کامل به حساب می آیند و تنها مسئله در اینجا فرهنگ سازی است و هرکس به اندازه خودش در این عدم فرهنگ سازی سهیم بوده است .

پاسخ به سوال از نگاه روان شناسی 

در مسئله پوشش و حجاب علاوه حدود میزان پوشش و کیفیت پوشش ، رنگ نیز موضوع مهمی است ، تردیدی نیست که پاره ای از رنگ ها نگاه ها را خیره می سازد و پاره‌ای از رنگها هم نگاه ها را دور می سازد.

خیلی ساده باید گفت در بین رنگها رنگی که خنثی باشد و از بعد روانشناسی رنگی تحریک پذیر نباشد و امنيت مناسب و کافی برای بانوان ایجاد کند رنگ مشکی است که جلب توجه نمی کند.

از نظر روانشناسی بايد به این نکته دقت کنیم كه ممکن است کسانی که دارای افسردگی روانی هستند به رنگ مشكي پناه ببرند نه اينكه استفاده از رنگ مشکی الزاماً ایجاد افسردگی می کند.

در نهايت اگر اين رنگ شادی و نشاط را سلب میکنه و ایجاد افسردگی میکنه بیشتر برای مردان و طرف مقابل هست که میخواهند استفاده ابزاري از زن داشته باشند و این کاملا همسو با جلوگیری از تحریک جنسی جنس مخالف است .

پاسخ به سوال از نگاه اسلامی

حجاب یعنی نداشتن جذابیت در مقابل نامحرم و پوشیدن یک لباسی که نگاه را به خود جذب نکند درست است که در جامعه اسلامی باید اول مردان چشم خودشان را از نامحرم بپوشانند اما از آنجایی که نگاه های هرزه دل و هرزه نگاه در جامعه حضور دارد ،زنان باید پوششی داشته باشند که از نگاه نامحرم در امان باشند .

در موضوع استفاده از رنگ مشکی برای حجاب اگر چه دلایل مختلف روانی و اجتماعی یا پیشینه تاریخی یا قومیتی میتونیم ارائه بدهيم نسبت دادن آن به عنوان دستوربه اولیای دین کاری آسان نخواهد بود چراکه شیوه دین اسلام در چنين موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ارائه ملاك است نه تعيين مصداق.

در قرآن و روایات اصل کلی و تغییر ناپذیری وجود داره که زن لباس تحریک آمیز و شهوت انگیز نبايد بپوشد.

با توجه به مجموعه نظرات مراجع تقلید در ارتباط با برتر بودن چادر مشكی نسبت به دیگر رنگ های چادر و بررسی روایات مبتنی بر عدم کراهت مشکی بودن عبا یا چادر و توجه به روانشناسی رنگ ها که رنگ مشکی را رنگ مرز بندی ميداند و از نظر روانی نیز وقتی انسان رنگ مشكی میبیند دیگر رغبت به نگاه کردن پیدا نمی کند و خود به خود نظرش برميگردد ، اما نگاه به رنگ های روشن چشم باز میکند و بیننده تمایل به مشاهده و تمرکز بر دیدن بيشتر دارد.

بنا براین گفته ها بهترین پوشش برای زن و برای حضور در اجتماع در مقابل نامحرم چادر مشکی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *